LOGE LA PERSÉVÉRANCE
nummer 11 Maastricht -anno 1763-

Werken met rituelen en symbolen

De methode van de vrijmetselarij werkt met behulp van symbolen en ritualen. Vrijmetselaars houden regelmatig rituele bijeenkomsten in een ruimte die zij de “werkplaats” of “tempel” noemen. Een affiniteit met symboliek en rituele handelingen is voor iedere kandidaat dus vereist.

De rituelen zijn een dramatisering van het menselijk bestaan met als centrale persoon diegene die ingewijd, bevorderd of verheven wordt. Alle aanwezigen zijn bij het gebeuren betrokken. Het ritueel wil iets wakker maken in de mens. Iets aan de oppervlakte brengen dat nog onbewust is en mogelijk door een persoonlijke doorleving bewust gemaakt kan worden. Het ritueel kan, net als een symbool, op verschillende wijzen worden vertaald: de een haalt er iets heel anders uit dan een ander en het kan vandaag heel anders beleefd worden dan morgen of volgend jaar.

Naast de rituele bijeenkomsten kent de loge ook zogenaamde “comparities”. Tijdens een comparitie deelt een van de leden zijn persoonlijke ervaringen of interesses met de aanwezigen. Een dergelijke voordracht wordt een “bouwstuk” genoemd. Na dit bouwstuk wordt de inhoud verder verdiept in een samenspraak, het “compareren”. Een comparitie wil niet uitmonden in discussies maar legt meningen “naast elkaar” zonder waarheidspretentie.