Welkom bij de vrijmetselaarsloge La Persévérance


U vindt hier een korte uitleg over wat vrijmetselarij inhoudt en hoe wij dit binnen de Maastrichtse vrijmetselaarsloge La Persévérance trachten vorm te geven.


Eveneens krijgt u een korte historische beschrijving van onze loge en kunt u enkele stukken uit de beginselverklaring van de Orde lezen. U vindt ook een aantal links die u verder kunnen leiden in de wereld van de vrijmetselarij.


Deze site heeft niet tot doel allesomvattend te willen zijn. Zij wil een eerste informatiebron zijn voor de geïnteresseerde zoeker.

 

Loge La Persévérance

            

Nr. 11 Maastricht - anno 1763